Bli en partner

Nitti 10 sine virkegrener

 • Vi ønsker å hjelpe enkeltmennesker til et nytt og bedre liv.
 • Vi ønsker å nå dem som ennå ikke har fått del i de gode nyhetene– evangeliet!
 • Vi ønsker å hjelpe enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner til å satse utadrettet.
 • Vi sender den ukentlige programserien «Dette er mitt liv» på 9 radiokanaler.
 • Vi har ulike møter og kampanjer rundt omkring i Norge
 • Vi støtter innfødte evangelister i flere land


Økonomiske behov

 • Vi har i 2018 investert i et lydanlegg til kr. 275 000.-. Dette brukes på utendørsarenaer, i haller og i kulturhus. Selv om vi har spart i 3 år til dette anlegget, mangler fortsatt ca. kr. 25 000.-.
 • Vi har behov for en skaphenger til å transportere anlegget i. Antatt pris kr: 50 – 60 000.-
 • Vi trenger opptaksutstyr til radioopptak rundt omkring i Norge, Antatt pris: kr. 15 000.-
 • Vi ønsker å dele ut gratis bibler, nytestameter og evangeliseringsbøker
 • Leie av lokaliteter, annonsering, artiststøtte og diverse utstyr er eksempler på utgiftsposter vi ofte har.  Derfor er vi i behov av flere partnere som helst på månedlig basis kan tenke seg støtte oss økonomisk, slik at flere kampanjer og andre aktiviteter kan bli en realitet

For å dekke våre daglige utgifter og økonomiske behov, ønsker Nitti 10 flere partnere og støttemedlemmer.

Partnere

Partnere er en av bærebjelkene i vårt virke. De får førstehåndsinformasjon om arbeidet, få tilsendt bønnemner og får egne invitasjoner til ulike arrangementer. Partnere har møterett og stemmerett på årsmøte, som avholdes i løpet av årets 6 første måneder.

Kontingent for partnere er satt til minimum kr. 500.- pr. måned for de som er i arbeid.

For de som ikke er i arbeid er beløpet minimum kr. 250.- pr. måned.

For å bli partner trykk her: Bli partner med AvtaleGiro

Støttemedlemmer

Om du ikke har mulighet å bli partner, håper vi at du ønsker å bli støttemedlem. Støttemedlemmer vil motta førstehåndsinformasjon om arbeidet, få tilsendt bønneemner og få spesielle invitasjoner.

Kontingent for støttemedlemmer er minimum kr. 100.- pr. måned for de som er i arbeid. For de som ikke er i arbeid er beløpet minimum kr. 50.- pr måned.

Om du ønsker å bli partner eller støttemedlem, kontakt oss gjerne i dag! Som en takk for at du ønsker å stå med oss i arbeidet vil du motta en hyggelig hilsen i form av gratis DVD/CD eller bøker.

Hvordan gi?

Det er opprettet en egen gavekonto: 3000.32.62.444 Det enkleste og beste for både deg og oss, er om det blir opprettet faste månedlige trekk fra din bankkonto til vår gavekonto. Da slipper du gebyrer, og vi slipper en del arbeid. (Dette kan selv man gjøre i nettbanken, eventuelt kontakte banken og be dem om hjelp). Vi er selvsagt også behjelpelig!

Kontakt oss på telefon: 901 73 193, eller epost: post@nitti10.no.

Om du ikke har mulighet til støtte oss på månedlig basis, kan du gi en enkeltgave
Gi en gave

Om du ikke ønsker å støtte oss økonomisk, setter vi veldig pris på om du registrer deg som forbeder.
Les mer om forbønn

Vi i Nitti 10 er opptatt av en ryddig økonomi, og har skrevet kontrakt med det offentlige godkjente regnskapsbyrået Reko Regnskap & Økonomi i Vennesla.