Tidligere episoder- 1

Under kan du høre eldre programmer i programserien «Dette er mitt liv»

Forrige side

Neste side

Steinar Harila

Steinar har stått i flere vekkelser i Norge. I 2011 fikk han Kongens fortjenestemedalje for sin utrettelige innsats for å hjelpe mennesker i Russland til et nytt og bedre liv

Elisabeth og Jan Bjørnevåg

Elisabeth og Jan hadde et stormfullt ekteskap. Jan var da ateist,
men så begynte positive ting å skje … I dag er de et lykkelig ektepar.

Ann Kristin Eikeland

Ann Kristin fra sanggruppen «Rett Kurs» har gledet tusenvis i 40 år. Igjennom langvarig sykdom opplever hun at Gud bærer henne. Men hun har opplevd unødvendige krav og mye uviselighet fra andre kristne.

Hilde Phen

Hilde slet med langvarig sykdom. Som 31-åring er hun syvbarnsmor, og barnepastor i Filadelfia Vennesla.

Michel Andreas Rivas

Michel fikk han rusproblemer etter en sykdomsperiode. Senere ble han er medpastor i Filadelfia Kristiansand. Etter hvert ble han ungdomsleder, og ungdomsflokken vokste fra 25 til 400 på to år.

Synnøve og Tor Arne Lohne

Pastorparet og deres barn har fått erfare Guds omsorg i spesielt vanskelige situasjoner, noe de forteller frimodig om i dette programmet.

Tone Elisabeth Strand

Tone gjorde raskt karriere, men så stilte hun seg spørsmålet: «Finns det noe MER enn dette?» Snart startet en totalforvandlig …

Forrige side

Neste side