Gi en gave

Nitti 10 sine virkegrener

  • Nitti 10 ønsker å hjelpe menneske til et nytt og bedre liv.
  • Vi ønsker å motivere og istandsette menigheter og organisasjoner til å nå mennesker som vanligvis ikke oppsøker kirker og bedehus
  • Nitti 10 har startet og utviklet «Helaftenkonseptet», som er utadrettede arrangementer som gjennomføres i samarbeid med lokale menigheter
  • Nitti 10 produserer den ukentlige radioprogramserien «Dette er mitt liv»,  som sendes på 15 radiokanaler.
  • Nitti 10 har et eget nødhjelpsarbeid. Hele året gjennomfører vi  sykebesøk og hjelper mennesker som er i nød med et par matvareposer.
  • Vi støtter innfødte evangelister i flere land økonomisk gjennom Troens Bevis Verdensevangelisering I Sarons Dal


Økonomiske behov

  • Vi deler ut gratis bibler, nytestameter, evangeliseringshefter og DVD
  • Utgifter til leie av lokaliteter, annonsering, artiststøtte og diverse utstyr
  • Vi reiser rundt i hele Norge og produsere programmer til radioprogramserien «Dette Er Mitt Liv» som sendes på 15 stasjoner.

Partnere

Partnerne er bærebjelker i vårt virke, siden vi ikke mottar fast økonomisk støtte fra menigheter eller det offentlige. Partnerne mottar førstehåndsinformasjon om arbeidet, får tilsendt bønnemner og invitasjoner til egne samlinger. Partnere har møterett og stemmerett på årsmøte, som avholdes i løpet av årets seks første måneder.

Kontingent for partnere er minimum kr. 500.- pr. måned for de som er i arbeid.

For andre er beløpet minimum kr. 250.- pr. måned.

Den enkleste, beste  og gebyrfrie måten å gi på er å opprettete faste månedlige trekk fra egen bankkonto til Nitti 10s gavekonto, 3000.32.62.444. Dette kan man selv utføre i nettbanken, eventuelt kontakte banken for hjelp.

Man kan også bli partner/støttemedlem ved å trykke her: AvtaleGiro

Støttemedlemmer

Støttemedlemmer mottar førstehåndsinformasjon om arbeidet, får tilsendt bønneemner og invitasjoner til egne samlinger, men har ikke møterett på årsmøte.

Kontingent for støttemedlemmer er minimum kr. 100.- pr. måned for de som er i arbeid. For andre er beløpet minimum kr. 50.- pr måned.

Enkeltgave

Om man ønsker å gi en enkeltgave, benytt gjerne gavekonto 3000.32.62.444, eller Vipps 23238.

Nødhjelp

Det er utrolig hva en blomsterhilsen kan bety når man er syk! Eller hvor kjærkomment et par matvareposer kan være, når økonomien ikke strekker til! Vi i Nitti 10 kommer stadig i kontakt med mennesker som opplever tøffe tider, og vi ønsker å hjelpe dem! Vi har derfor opprettet en egen nødhjelpskonto: 3000.39.06333.  Vipps:(23238), vennligst skriv NØDHJELP i meldingsfeltet.

Om du ikke har mulighet til å støtte arbeidet økonomisk, setter vi stor pris på om du registrer deg som forbeder.

Les mer om forbønn