Misjon

Nitti 10 støtter innfødte evangelister rundt omkring i verden gjennom Troens Bevis Verdensevangelisering i Sarons dal. 

Ca. 10 % av gaver/kollekter/overskudd av salg osv., går direkte til dette viktige arbeidet.

I tillegg støtter Nitti 10 flere andre organisasjoner og evangelister, totalt sett gis ca. 20 % av gaveinntekter/ overskudd av slag videre til andre.