Om oss

Vårt formål

Nitti 10 er en organisasjon med tverrkirkelig profil som ønsker å motivere og istandsette menigheter til å nå mennesker som vanligvis ikke oppsøker kirker og bedehus.

Møter/konserter/by -eller bygdefester, kan være eksempler på relevante arrangementer. Ved behov kan det legges opp til ulike aktiviteter i forkant, som gateevangelisering, skolebesøk, besøk på aldershjem, fengselsbesøk osv. Slike aktiviteter vil naturlig nok variere stort fra sted til sted, alt etter ressursene og mulighetene på stedet. Nitti 10 ønsker alltid å samarbeide med en eller flere menigheter når arrangementer skal gjennomføres. Bønn er en meget viktig del av Nitti 10 sitt virke.

Nitti 10 har intet ønske om å starte menighet eller varig virksomhet på steder hvor arrangementer gjennomføres. Derimot ønsker vi å være til velsignelse for de eksisterende menighetene, og inspirere til videre utadrettet satsing. Nitti 10 vektlegger å synliggjøre lokale krefter fra plattformen. Vi har investert i et godt lydanlegg kan nå flere hundre mennesker, som kan benyttes ved behov.

Praktiske opplysninger

Nitti 10 er registrert som en forening og har partnere, støttemedlemmer og forbedere fra ulike kirkesamfunn.

Ca 10 % av gaver og overskudd av salg, går til innfødte evangelister rundt omkring i verden gjennom Troens Bevis verdensevangelisering i Sarons Dal. I tillegg støtter vi en rekke andre organisasjoner og evangelister i Norge.

Rådgivere/Inspiratorer: Tore Kransberg (bokhandler og forkynner), Berit Iversen Drivdal (leder «Damer i byen», Kristiansand), Gunnar Jeppestøl (tidl. leder for pinsebevegelsen i Norge), Geir Stomnås (pastor, Filadelfia Vennesla) og Rune Edvardsen (daglig leder, Troens Bevis verdensevangelisering)

Jørgen Reinertsen er daglig leder – les mer her