Litt om Evangelist Jørgen Reinertsen

Jørgen er 57 år, bosatt i Vennesla, og har vært gift med Marit Reinertsen siden 1985. De har tre barn og to barnebarn. Jørgen har bakgrunn fra Den Norske Kirke og Pinsebevegelsen. Reinertsen har 3-årig handelskole og 5 års utdannelse på høyskolenivå innenfor økonomi, administrasjon og markedsføring. Videre er 2 års bibelskole(MBS) og Reinhard Bonnke School Of Evangelism gjennomført. Han er tilknyttet det tverrkirkelige ledernettverket «Sammen for byen» I Kristiansand.

Reinertsen har hatt en brennende lidenskap for at mennesker skal få et nytt og bedre liv, siden den dagen han fikk kall som evangelist i 1983.

Jørgen har vært evangelist i pinsemenigheten Filadelfia Vennesla i en årrekke.  Han startet opp og ledet: friluftsmøter, rusfri kafe, evangeliseringsgrupper, gateevangelisering, dør til dør evangelisering m.m.  Han startet også opp arrangementet «Celebration»,som ble arrangert i flere år, og samlet opptil 1 200 ungdommer natt til 17. mai.

I en periode var han fylkesleder i Ny Generasjon, som er et tverrkirkelig landsomfattende skole og studentarbeid. Han har i flere år ledet et arbeid med matpakker til rusmisbrukere og andre vanskeligstilte i Vennesla og omegn. Dette var et samarbeid mellom Filadelfia Vennesla, Vennesla frivillighetssentral, psykiatrisk dagsenter, NAV og flere tverrkirkelige organisasjoner.

I 2013 startet Jørgen Helaftenkonseptet i Vennesla. Dette er arrangementer med god mat, mye sang og musikk av ulike aktører, gripende livshistorier, en appell og mulighet for forbønn. Alltid dukker nye ansikter opp, og ofte kommer nye mennesker til tro. Det er vært opp mot 300 gjester på disse samlingene.

Det er gledelig å registrere at flere av dem som har kommet på Helaften, har blitt inspirert til starte liknende konsepter på sine hjemsted. Nitti 10 har nettopp  et ønske om å inspirere og motivere andre til å starte slike konsepter rundt omkring i Norge.

I tillegg til å lede Nitti 10, reiser Jørgen som sangevangelist i flere sammenhenger. Han er også programleder i serien «Dette Er Mitt Liv» som sendes på 14 radiostasjoner.